โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมค่ายปฐมวัย “ขนมไทยไทย” ปีที่ 2 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 พ.ย.2562 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้นักเรียนยังได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอนทำให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือทำ

UkH6kv.th.jpg UkHCek.th.jpg UkHnOE.th.jpg UkHraN.th.jpg UkHHzV.th.jpg UkHVxQ.th.jpg UkHXnS.th.jpg UkHpWn.th.jpg UkHvKg.th.jpg UkHGPW.th.jpg UkHJe2.th.jpg UkHe31.th.jpg UkHmOy.th.jpg UkHyaD.th.jpg UkHI49.th.jpg UkHMxJ.th.jpg UkVWnb.th.jpg UkV0df.th.jpg UkV7Ka.th.jpg UkVSPq.th.jpg UkVYmz.th.jpg UkV438.th.jpg UkVNbR.th.jpg UkVBp0.th.jpg UkVh4u.th.jpg UkVkQZ.th.jpg UkV3nI.th.jpg UkVTdP.th.jpg UkVtZt.th.jpg UkVwPe.th.jpg UkV1ml.th.jpg UkVZ9k.th.jpg UkVcbv.th.jpg UkVgpE.th.jpg UkVxQV.th.jpg UkVQrQ.th.jpg UkVq0S.th.jpg UkV5Zn.th.jpg UkVEsg.th.jpg UkVOyW.th.jpg UkVj92.th.jpg UkVlj1.th.jpg UkVopy.th.jpg UkVAND.th.jpg UkVPU9.th.jpg UkVsrJ.th.jpg UkVC0b.th.jpg UkVucf.th.jpg UkV6sa.th.jpg UkVnyq.th.jpg UkV8Tz.th.jpg UkVHj8.th.jpg UkVVvR.th.jpg UkVaB0.th.jpg UkVpUu.th.jpg UkVv8Z.th.jpg UkVJ0I.th.jpg UkVLcP.th.jpg UkVe2t.th.jpg UkVmye.th.jpg UkVFTl.th.jpg UkVIlk.th.jpg UkVMvv.th.jpg UkXdBE.th.jpg UkX0qN.th.jpg UkX78V.th.jpg UkXY7Q.th.jpg UkXzgS.th.jpg UkX42n.th.jpg UkXNFg.th.jpg UkXftW.th.jpg UkXhl2.th.jpg UkXkG1.th.jpg UkXTqD.th.jpg UkXtH9.th.jpg UkX17J.th.jpg UkXKgb.th.jpg UkXZCf.th.jpg UkXcFa.th.jpg UkXitq.th.jpg UkXRoz.th.jpg UkXxG8.th.jpg UkXUfR.th.jpg UkXq50.th.jpg UkX5Hu.th.jpg UkXOSZ.th.jpg UkXbgI.th.jpg
Scroll to Top