โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงปีการศึกษา 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้นักเรียนนำสินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้วแต่ยังมีสภาพดี หรือ อาหารที่ประกอบสำเร็จ หรือของประดิษฐ์ต่างๆนำมาขายโดยรวมกลุ่มกับเพื่อนๆในชั้นเรียนและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างชัดเจน

Ut9aJZ.th.jpg Ut9Xou.th.jpg Ut9vfI.th.jpg Ut9G5P.th.jpg Ut9JVt.th.jpg Ut9eSe.th.jpg Ut9mil.th.jpg Ut9yuk.th.jpg Ut9FIv.th.jpg Ut9MwE.th.jpg UtTWDN.th.jpg UtTdJV.th.jpg UtT7hQ.th.jpg UtTSES.th.jpg UtTYVn.th.jpg UtT4Yg.th.jpg UtTBu2.th.jpg UtTfM1.th.jpg UtTkwy.th.jpg UtT3DD.th.jpg UtT9L9.th.jpg UtTthJ.th.jpg UtTwEb.th.jpg UtT1Xf.th.jpg UtTZYa.th.jpg UtTcRq.th.jpg UtTg6z.th.jpg UtTiM8.th.jpg UtTx1R.th.jpg UtTQA0.th.jpg UtTULu.th.jpg UtT5kZ.th.jpg UtTEEI.th.jpg UtTOXP.th.jpg UtTjzt.th.jpg UtTlRe.th.jpg UtTo6l.th.jpg UtTAWk.th.jpg UtTP1v.th.jpg UtTsAE.th.jpg UtT2eN.th.jpg UtTukV.th.jpg UtT6OQ.th.jpg UtTnaS.th.jpg UtT8zn.th.jpg UtTHxg.th.jpg UtTVnW.th.jpg UtTaW2.th.jpg UtTpK1.th.jpg UtTvAy.th.jpg UtTGeD.th.jpg UtTL39.th.jpg UtTeOJ.th.jpg UtTmab.th.jpg UtTF4f.th.jpg UtTIxa.th.jpg UtTMnq.th.jpg Uttddz.th.jpg Utt0K8.th.jpg Utt7PR.th.jpg UttSm0.th.jpg Uttz3u.th.jpg Utt4bZ.th.jpg UttNaI.th.jpg Uttf4P.th.jpg UtthQt.th.jpg Uttkne.th.jpg Utt9dl.th.jpg UttTZk.th.jpg UtttPv.th.jpg UttwmE.th.jpg UttK9N.th.jpg UttZbV.th.jpg UttcpQ.th.jpg UttiNS.th.jpg UttRQn.th.jpg Uttxrg.th.jpg UttU0W.th.jpg
Scroll to Top