โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2563 ณ อาคารพละศึกษา โดยมี นางดวงใจ สมานสิน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเองและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

UcTQBy.th.jpg UcTRG1.th.jpg UcTUqD.th.jpg UcTqH9.th.jpg UcTE7J.th.jpg UcTOgb.th.jpg UcTbCf.th.jpg UcTjFa.th.jpg UcTotq.th.jpg UcTDoz.th.jpg UcTAG8.th.jpg UcTsfR.th.jpg UcT6SZ.th.jpg UcTngI.th.jpg UcTrCP.th.jpg UcT8It.th.jpg UcTVte.th.jpg UcTXol.th.jpg UcTaJk.th.jpg UcTvfv.th.jpg UcTG5E.th.jpg UcTJVN.th.jpg UcTeSV.th.jpg UcTmiQ.th.jpg UcTyuS.th.jpg UcTFIn.th.jpg UcTMwg.th.jpg UctWDW.th.jpg UctdJ2.th.jpg Uct7h1.th.jpg UctS5y.th.jpg UctYVD.th.jpg Uct4Y9.th.jpg UctNiJ.th.jpg UctBub.th.jpg UctfMf.th.jpg Uctkwa.th.jpg Uct3Dq.th.jpg Uct9Lz.th.jpg Uctth8.th.jpg UctwER.th.jpg Uct1X0.th.jpg UctZYu.th.jpg UctcRZ.th.jpg UctguI.th.jpg UctiMP.th.jpg Uctx1t.th.jpg UctQDe.th.jpg UctULl.th.jpg Uct5kk.th.jpg UctEEv.th.jpg UctOXE.th.jpg UctjzN.th.jpg UctlRV.th.jpg Ucto6Q.th.jpg UctAWS.th.jpg UctP1n.th.jpg UctsAg.th.jpg Uctuk2.th.jpg Uct6O1.th.jpg UctnXy.th.jpg Uct8zD.th.jpg UctHx9.th.jpg UctV6J.th.jpg UctaWb.th.jpg UctpKf.th.jpg UctvAa.th.jpg UctGeq.th.jpg UctL3z.th.jpg UcteO8.th.jpg UctmaR.th.jpg UctF40.th.jpg UctIxu.th.jpg UctMnZ.th.jpg UcwdWI.th.jpg Ucw0KP.th.jpg Ucw7Pt.th.jpg UcwSee.th.jpg Ucwz3l.th.jpg Ucw4bk.th.jpg UcwNav.th.jpg Ucwf4E.th.jpg UcwhQN.th.jpg UcwknV.th.jpg Ucw9dQ.th.jpg UcwTZS.th.jpg UcwtPn.th.jpg Ucwwmg.th.jpg UcwK9W.th.jpg UcwZb2.th.jpg Ucwcp1.th.jpg Ucwi4y.th.jpg UcwRQD.th.jpg Ucwxr9.th.jpg UcwUdJ.th.jpg UcwqZb.th.jpg
Scroll to Top