โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ อาคารพละศึกษาโดยนางดวงใจ สมานสินผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน กิจกรรมดังกล่าวจัดเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน แนะแนวทางในการวางตน  เพื่อก้าวสู่การพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี 

c6598ea25cd5287595b6a9a44a2e5410.th.jpg 3009399a9eaa5787fda03717d99308cb.th.jpg 0853052c4ca96b851b3f4e74bc311f67.th.jpg f323eb0b3e304a187b16d4cf5aa4a90c.th.jpg 76f219c1c4e3f4ebd565525302daf52f.th.jpg e75a0b9300b69ef6c1a1930fa2cd5709.th.jpg 8d95b8ba66250635da02674530b38c58.th.jpg da033e2d910d911e62d58fdae8639101.th.jpg fc408bef88c565e46a73ad1e8e3421f1.th.jpg 4febc4cea5e8c8fa93b9f65497f390de.th.jpg 009cda1704d52a93c083bedab6e81363.th.jpg fab3622004611dcfc364264569a0cae9.th.jpg 2f815b22d69a8dded710ef2892a1d3a8.th.jpg 25a1f550bf49913bf39001c748d404ee.th.jpg fee06ee15db7ca1dad5666f6ed48a302.th.jpg b8839ccdd424c321aa42532c12498e26.th.jpg 226b4e9074094d66fc787fe1e48b922c.th.jpg ba1cad212fdc6eccd258ef506ce232ea.th.jpg bdbe096440de6be40f21dde3e971a2cb.th.jpg b6ed150e61858a58ab01207bdcaaa711.th.jpg b112ca1bc0767259ea421e92852f88ae.th.jpg c07e09af94ebb669fe18783d4fd53e24.th.jpg d1fc960a5141ac9e43e86590b35a72cb.th.jpg 2c5e682704dac07cc8d2f5e637677237.th.jpg 81cc31e3953ffefede475293c8cde1d8.th.jpg 505021bf201f713f42c17d1d21fc4d77.th.jpg 70a6853de61c3eadd6b0098c4b06f52d.th.jpg 2f8ee16c0c24b873e7f42396c0f49a6e.th.jpg 346093241bf37aaf5509ca69d3475d9a.th.jpg f2656c49f0259cceecf903d0c020a9ac.th.jpg 723197764d5f2aadb66ad5c5916e6e7f.th.jpg eeec469af376398bb7d9ac8c4afcff77.th.jpg 1bf585a5468b8fca0c66882dba252c5a.th.jpg 20feb2764986d9a8d4f9badc741cb1cc.th.jpg d9c19ac4072dbf2236824e53d58ea37e.th.jpg 13b82919dec02b0408d85ac79b0cd038.th.jpg 8ebd691fa9ff3ef8b501d9569ec6cbc5.th.jpg 8c0da427dd119b1dd99e618ef8831ed5.th.jpg 040eee620705efdd3b9f56e4dfc5b8f7.th.jpg bf3cd9a902dfc2e66c709b52b5f7dcab.th.jpg d770b51f512c11a6102ba3dfd3ed5b65.th.jpg 63e7786966de4accef60e12891670be6.th.jpg 986c57bbc5ce10ebccf68918570b16d9.th.jpg 96bad422ca2b157f48078f650c95019e.th.jpg 3237ca93f19f5ec013059b2079573f43.th.jpg 675404e6db37e319454fb335a5bfa599.th.jpg a53d9b043406942419c9e6a6eb2771f0.th.jpg c20593d163831d30005091d947dce4b5.th.jpg ba4b06ea8b9d71ece6154403c9e5ab99.th.jpg 554d55947e51212cc38d79c6555859c3.th.jpg fd99a48736b5cd66a595a1ef0c463b94.th.jpg 326ed95edcf839995cd9da8fb70b815e.th.jpg bcfa56cb3dd698e729c83396a5203d83.th.jpg de7ff357785fec24338d6eb425731bed.th.jpg 2c7c97fd8ca91cc60a0ee0dbd1b269af.th.jpg 5336806287d0bc07f226173e6aaca435.th.jpg 964b8bb91badd9c0f0f16708f1c42360.th.jpg ac1552e15689db8b7e667f3692fc1c95.th.jpg 3163dc755195c05c0d76fbbf2fe98461.th.jpg e8be3cf8324a4b2d7969e7dc6f5a7dfb.th.jpg 452b11763db842bcc95695d84edf9b32.th.jpg 5e45856af2d59af55b222a247b56741f.th.jpg bf907cc6f9188edb890fab435e7a397e.th.jpg f789373abf15a48378507a82d494e18c.th.jpg 5ed79d9269e6a547a2a5f392cd06c25a.th.jpg 5dcee9ee8307f1ae5acae88ca54f4831.th.jpg 32b066a71159c31c31587c6cd4f560b3.th.jpg 68272174193913e84fd32a8689964c7c.th.jpg 0b3bb79d49d4f09350a806491c2f38d1.th.jpg 2936d500118bea7634e578786e4549ea.th.jpg 8a97efc8574467bcdf447f3be1b76d94.th.jpg 5f8f428eb71e9b01fae88a7d1f2d3383.th.jpg 7a56ae0718823cd55b6274b700afb1bf.th.jpg e39293a7590fbe444b4022ff3432ab02.th.jpg 56f4b57c4794df46963c64495fb4644f.th.jpg 462d1628bfbebd76c09e5e4037ffd55f.th.jpg 242361a7d32a2dfd98e447b5945a7fc5.th.jpg 6f9f0b78eae02f54ab2def5eb706c6c2.th.jpg fd86eb286536e3b46d5fc694491d0d25.th.jpg 15f48a1d104de29f7d0393002647c7a0.th.jpg 6032b3c7959200dd19de1bf4d0eac30e.th.jpg 7b8e0a304cda653bb59bf41ec1ac59e7.th.jpg c94ee89950f07a36befa68bb9a1a04dc.th.jpg 00b915211b664401e74f6d5d0b92ba9f.th.jpg d87f6242451eaa50c9b11dac0563d2bf.th.jpg 49ecc54850b1f0704ef479f5cd254b20.th.jpg 3d204f324fafe220df0bbca608ee34eb.th.jpg 577647ac5aedc31a2c0a6d7f368b5337.th.jpg a3a0a915ae00a057842aaff9dcef4f0d.th.jpg 664ca8b51c8dbaa35c53a068a20bb786.th.jpg 3ab03238178e79a469ad1dfd95f2e584.th.jpg 6047f011735f8a35fa4cbdcfad204fa5.th.jpg 6799846373ba8fea321e5ea3ecf74b03.th.jpg 30d06ad81fe3add0f468b127406ea850.th.jpg bfd4ff0757a2e667f1446edb67ccbd9f.th.jpg 6aeb5630792eb2fc52bd2911600e93e9.th.jpg e8414a171114c0a404106b39dd3f43a3.th.jpg 411af219f96378bc28149dc2fe61ad24.th.jpg 37bbcd26db05a0d00840d7ae8f294f33.th.jpg 87a842633b2fd635f9d75ce2a0bd0bdb.th.jpg 916c0ca5ea947f0679cf89d258e526d5.th.jpg dbdf63d4d21b95a3501de0fe3348daac.th.jpg e0cd1d59970bf8665b5d322b78fa673a.th.jpg ec657e61e3f7d13025d01dad8daf7aee.th.jpg 1bf9fbd5dbe711074f8750fa60433438.th.jpg f92c671798eaff0da7fedd6a59f1eaf4.th.jpg 86dc1159f3ce6259b4a5b63b0e065dc8.th.jpg 383001a5201e45b4f18125dddda2fbc9.th.jpg 00950a5d5a8805e363cb0972990a753c.th.jpg
Scroll to Top