วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โดย นางดวงใจ สมานสิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโรงเรียน และชุมชน
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช-สมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยช่วยกันทำความสะอาด กวาดเก็บขยะ เศษวัสดุ ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
จิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสามัคคี

UtiYgb.th.jpg UtiS7J.th.jpg UtizCf.th.jpg Uti4Fa.th.jpg UtiBtq.th.jpg Utifoz.th.jpg UtihG8.th.jpg Uti3fR.th.jpg Uti950.th.jpg UtiTHu.th.jpg Uti1gI.th.jpg UtiKCP.th.jpg UtiZIt.th.jpg Utigte.th.jpg Utiiol.th.jpg UtiRJk.th.jpg UtiQfv.th.jpg UtiU5E.th.jpg UtiqVN.th.jpg UtiESV.th.jpg UtiOiQ.th.jpg UtibuS.th.jpg UtijIn.th.jpg Utiowg.th.jpg UtiDDW.th.jpg UtiAJ2.th.jpg Utish1.th.jpg Uti25y.th.jpg UtiCVD.th.jpg Uti6Y9.th.jpg UtiniJ.th.jpg Utirub.th.jpg Uti8Mf.th.jpg UtiVwa.th.jpg UtiXDq.th.jpg UtiaLz.th.jpg Utivh8.th.jpg UtiGER.th.jpg UtiJX0.th.jpg UtieYu.th.jpg UtimRZ.th.jpg UtiyuI.th.jpg UtiFMP.th.jpg UtiM1t.th.jpg UtRWDe.th.jpg UtRdLl.th.jpg UtR7kk.th.jpg UtRSEv.th.jpg UtRYXE.th.jpg UtR4zN.th.jpg UtRNRV.th.jpg UtRB6Q.th.jpg UtRhWS.th.jpg UtRk1n.th.jpg UtR3Ag.th.jpg UtR9eW.th.jpg UtRtk2.th.jpg UtRwO1.th.jpg UtR1Xy.th.jpg UtRZzD.th.jpg UtRcx9.th.jpg UtRg6J.th.jpg UtRRWb.th.jpg UtRxKf.th.jpg UtRQAa.th.jpg UtRUeq.th.jpg UtR53z.th.jpg UtREO8.th.jpg UtROaR.th.jpg UtRj40.th.jpg UtRlxu.th.jpg UtRonZ.th.jpg UtRAWI.th.jpg UtRPKP.th.jpg UtRsPt.th.jpg UtR2ee.th.jpg UtRu3l.th.jpg UtR6bk.th.jpg UtRnav.th.jpg UtR84E.th.jpg UtRHQN.th.jpg UtRVnV.th.jpg UtRadQ.th.jpg UtRpZS.th.jpg UtRvPn.th.jpg UtRL9W.th.jpg UtReb2.th.jpg UtRmp1.th.jpg UtRF4y.th.jpg UtRIQD.th.jpg UtRMr9.th.jpg UtxddJ.th.jpg
Scroll to Top