โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าขึ้นเมื่อวันที่ 28 พ.ย.2562 ณ ห้องประชุมอินทนิลน้ำ เพื่อรำลึกถึง ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ก่อกำเนิดกิจการลูกเสือไทย โดยได้นำลูกเสือ ออกบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณที่ได้รับมอบหมาย 

       “วันวชิราวุธ” หรือ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ หรือ “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง  พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญๆ อันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือ เพื่อฝึกให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในการป้องกันตัว ดูแลตัวเอง รวมถึงหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเองได้

UtwMw8.th.jpg UtwFMz.th.jpg Ut1WDR.th.jpg Ut1dL0.th.jpg Ut17hu.th.jpg Ut1SEZ.th.jpg Ut1YVI.th.jpg Ut14YP.th.jpg Ut1NRt.th.jpg Ut1Bue.th.jpg Ut1fMl.th.jpg Ut1k1k.th.jpg Ut13Dv.th.jpg Ut19LE.th.jpg Ut1tkN.th.jpg Ut1wEV.th.jpg Ut11XQ.th.jpg Ut1ZzS.th.jpg Ut1cRn.th.jpg Ut1g6g.th.jpg Ut1RWW.th.jpg Ut1x12.th.jpg Ut1QA1.th.jpg Ut1ULy.th.jpg Ut15kD.th.jpg Ut1EO9.th.jpg Ut1OXJ.th.jpg Ut1jzb.th.jpg Ut1lxf.th.jpg Ut1o6a.th.jpg Ut1AWq.th.jpg Ut1PKz.th.jpg Ut1sA8.th.jpg Ut12eR.th.jpg Ut1u30.th.jpg Ut16Ou.th.jpg Ut1naZ.th.jpg Ut18zI.th.jpg Ut1HxP.th.jpg Ut1Vnt.th.jpg Ut1aWe.th.jpg Ut1pKl.th.jpg Ut1vPk.th.jpg Ut1Gev.th.jpg Ut1L3E.th.jpg Ut1ebN.th.jpg Ut1maV.th.jpg Ut1F4Q.th.jpg Ut1IQS.th.jpg Ut1Mnn.th.jpg UtKddg.th.jpg UtK0ZW.th.jpg UtK7P2.th.jpg UtKSm1.th.jpg UtKz3y.th.jpg UtK4bD.th.jpg UtKNp9.th.jpg UtKf4J.th.jpg UtKhQb.th.jpg
Scroll to Top