วันที่ 3 มีนาคม 2563 นางดวงใจ สมานิสินได้มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 32 ปี 2562

UQqZIt.jpg UQqKCP.jpg UQq1gI.jpgUQqiol.jpgUQxeYQ.jpg UQxJVV.jpg UQxmRS.jpg UQxyun.jpg UQxFMg.jpg UQxM1W.jpg UQQWD2.jpg UQQdL1.jpg UQQ7hy.jpg UQQSED.jpg UQQYX9.jpg UQQ4YJ.jpg UQQNRb.jpg UQQB6f.jpg UQQfMa.jpg UQQk1q.jpg UQQ9L8.jpg UQQtkR.jpg UQQwO0.jpg UQQ1Xu.jpg UQQZzZ.jpg UQQcRI.jpg UQQg6P.jpg UQQRWt.jpg UQQx1e.jpg UQQQAl.jpg UQQUek.jpg UQQ5kv.jpg UQQEOE.jpg UQQjzV.jpg UQQlxQ.jpg UQQonS.jpg UQQAWn.jpg UQQPKg.jpg UQQsPW.jpg UQQ2e2.jpg UQQu31.jpg UQQnaD.jpg UQQ849.jpg UQQHxJ.jpg UQQVnb.jpg UQQadf.jpg UQQpKa.jpg UQQvPq.jpg UQQGmz.jpg UQQL38.jpg UQQebR.jpg UQQmp0.jpg UQQF4u.jpg UQQIQZ.jpg UQQMnI.jpg UQUddP.jpg UQU0Zt.jpg UQUSml.jpg UQUz9k.jpg UQU4bv.jpg UQUNpE.jpg UQUfNN.jpg UQUhQV.jpg UQUkrQ.jpg UQU90S.jpg UQUTZn.jpg UQUcpy.jpg UQUxrJ.jpg UQUqcf.jpg UQUEyq.jpg UQUbTz.jpg UQUjj8.jpg UQUlvR.jpg UQUDB0.jpg UQUP8Z.jpg UQU20I.jpg UQUCcP.jpg UQUu2t.jpg UQU6ye.jpg UQUrTl.jpg UQU8lk.jpg UQUHvv.jpg UQUXBE.jpg UQUaqN.jpg UQUp8V.jpg UQUG7Q.jpg UQUJgS.jpg UQUL2n.jpg UQUeFg.jpg UQUytW.jpg UQUFl2.jpg UQUIG1.jpg UQqWBy.jpg UQqdqD.jpg UQq0H9.jpg UQqS7J.jpg UQqYgb.jpg UQqzCf.jpg UQq4Fa.jpg UQqBtq.jpg UQqfoz.jpg UQqhG8.jpg UQq3fR.jpg UQq950.jpg UQqTHu.jpg UQqwSZ.jpg
Scroll to Top