วันที่ 18 ก.พ.2563 นางดวงใจ สมานสิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จากกิจกรรมโรงเรียนรักการอ่านซึ่งจัดโดยห้องสมุดโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โดยคัดเลือกมาจากทุกระดับชั้น

UQ5nav.jpg UQ584E.jpg UQ5HQN.jpg UQ5VnV.jpg UQ5adQ.jpg UQ5pZS.jpg UQ5vPn.jpg UQ5Gmg.jpg UQ5L9W.jpg UQ5eb2.jpg UQ5mp1.jpg UQ5F4y.jpg UQ5IQD.jpg UQ5Mr9.jpg UQEddJ.jpg UQE0Zb.jpg UQE7sf.jpg UQESma.jpg UQEz9q.jpg UQE4jz.jpg UQENp8.jpg UQEfNR.jpg UQEhU0.jpg UQEkru.jpg UQE90Z.jpg UQETZI.jpg UQEtsP.jpg UQEwyt.jpg UQEK9e.jpg UQEZjl.jpg UQEcvk.jpg UQEiNv.jpg UQERUE.jpg UQEx8N.jpg UQEU0V.jpg UQEqcQ.jpg UQE52S.jpg UQEEyn.jpg UQEbTg.jpg UQEjlW.jpg UQElv2.jpg UQEDB1.jpg UQEAUy.jpg UQEP8D.jpg UQE279.jpg UQECcJ.jpg UQEu2b.jpg UQE6Ff.jpg UQErTa.jpg UQE8lq.jpg UQEHGz.jpg UQEXB8.jpg UQEaqR.jpg UQEpH0.jpg
Scroll to Top