วันที่ 3 เดือน มีนาคม 2563 นางดวงใจ สมานสิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการซึ่งโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอย่างสม่ำเสมอ

UQOU58.jpg UQOQhz.jpg UQOqVR.jpg UQOEY0.jpg UQOOiu.jpg UQObuZ.jpg UQOjII.jpg UQOowP.jpg UQODDt.jpg UQOAJe.jpg UQOshl.jpg UQO2Ek.jpg UQOCVv.jpg UQO6YE.jpg UQOnRN.jpg UQOruV.jpg UQO8MQ.jpg UQOV1S.jpg UQOXDn.jpg UQOaLg.jpg UQOvkW.jpg UQOGE2.jpg UQOJX1.jpg UQOeYy.jpg UQOmRD.jpg UQOy69.jpg UQOFMJ.jpg UQOM1b.jpg UQbWAf.jpg UQbdLa.jpg UQb7kq.jpg UQbSOz.jpg UQbYX8.jpg UQb4zR.jpg UQbNx0.jpg UQbB6u.jpg UQbhWZ.jpg UQbk1I.jpg UQb3AP.jpg UQb9et.jpg UQbtke.jpg UQbwOl.jpg UQb1ak.jpg UQbZzv.jpg UQbcxE.jpg UQbgnN.jpg UQbRWV.jpg UQbxKQ.jpg UQbQPS.jpg UQbUen.jpg UQb53g.jpg UQbEbW.jpg UQbOa2.jpg UQbj41.jpg UQblxy.jpg UQbonD.jpg UQbAd9.jpg UQbPKJ.jpg UQbsPb.jpg UQb2mf.jpg UQbu3a.jpg UQb6bq.jpg UQbnpz.jpg UQb848.jpg UQbHQR.jpg UQbVr0.jpg UQbadu.jpg UQbpZZ.jpg UQbvPI.jpg UQbGmP.jpg UQbL9t.jpg UQbebe.jpg UQbmpl.jpg UQbFNk.jpg UQbIQv.jpg UQbMrE.jpg UQjd0N.jpg UQj0ZV.jpg UQj7sQ.jpg UQjSyS.jpg UQjz9n.jpg UQj4jg.jpg UQjNvW.jpg UQjfN2.jpg UQjhU1.jpg UQjkry.jpg UQj90D.jpg UQjTc9.jpg UQjtsJ.jpg UQjwyb.jpg UQjKTf.jpg UQjZja.jpg
Scroll to Top