โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลหนองจอกจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R>E) สำหรับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 

ซึ่งเป้าหมายของหลักสูตร D.A.R.E. ทั้งหลักสูตร คือ การลด/ขจัดการเสพเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดอื่น ๆ รวมทั้งการใช้พฤติกรรมที่รุนแรงของวัยรุ่น  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความสามารถที่จำเป็นสำหรับนักเรียน ในการดูแลรับผิดชอบชีวิตของตนเอง โดยเน้นไปที่การใช้ยาเสพติดเป็นพิเศษ วัตถุประสงค์ดังกล่าว ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

      1.นักเรียนจะเข้าใจถึงความเสี่ยงทางด้านร่างกาย ความรู้สึก สังคม และกฎหมายและผลกระทบ ของการเสพเหล้า บุหรี่ กัญชา และสารระเหยที่มีต่อสมองและร่างกายที่กำลังพัฒนาของเขา

      2.นักเรียนจะเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของความเชื่อโดยทั่วไป ของเพื่อนในชั้นเรียนกับข้อมูลจากสถาบันแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดประเภทต่าง ๆ และแก้ไขความเข้าใจ/ความเชื่อที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับจำนวนของเพื่อนที่ไม่ใช้ยาเสพติด

      3.นักเรียนจะมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดีต่าง ๆ ที่พวกเขาสามารถทำได้ในโรงเรียนและชุมชน (พฤติกรรมที่ดีต่อสังคม) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด และนักเรียนจะเลือกทำกิจกรรมที่ดีเหล่านั้น แทนการใช้ยาเสพติด

      4.นักเรียนจะเข้าใจว่า กลยุทธ์ในการปฏิเสธ ทักษะในการสื่อสารที่ดี รวมทั้งทักษะในการแสดงออก อย่างมั่นใจและการโต้ตอบเป็นอย่างไร และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านั้นในลักษณะที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงต่าง ๆ ได้

UtZhGE.th.jpg UtZ9qV.th.jpg UtZTHQ.th.jpg UtZwSS.th.jpg UtZ1gn.th.jpg UtZKCg.th.jpg UtZZIW.th.jpg UtZgt2.th.jpg UtZRGy.th.jpg UtZQfD.th.jpg UtZU59.th.jpg UtZqHJ.th.jpg UtZESb.th.jpg UtZOif.th.jpg UtZbCa.th.jpg UtZjIq.th.jpg UtZowz.th.jpg UtZDo8.th.jpg UtZAJR.th.jpg UtZsh0.th.jpg UtZ25u.th.jpg UtZCVZ.th.jpg UtZ6SI.th.jpg UtZniP.th.jpg UtZrut.th.jpg UtZ8Ie.th.jpg UtZVwl.th.jpg UtZXDk.th.jpg UtZaJv.th.jpg UtZvhE.th.jpg UtZGEN.th.jpg UtZJVV.th.jpg UtZeYQ.th.jpg UtZmRS.th.jpg UtZyun.th.jpg UtZFMg.th.jpg UtZM1W.th.jpg UtcWD2.th.jpg UtcdL1.th.jpg Utc7hy.th.jpg UtcSED.th.jpg UtcYX9.th.jpg Utc4YJ.th.jpg UtcNRb.th.jpg UtcB6f.th.jpg UtcfMa.th.jpg Utck1q.th.jpg Utc3Az.th.jpg Utc9L8.th.jpg UtctkR.th.jpg
Scroll to Top