NJP channel

    ช่องข่าวกิจกรรมของโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยขึ้นเมื่อวันที่ 3 ต.ค.2562 เพื่อเสริมสร้าง…

อ่านเพิ่ม

กิจกรรมเด็กไทยไร้พุง ปีการศึกษา 2562

โงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมเด็กไทยไร้พุงขึ้นเมื่อวันที่ 11 ก.ย.2562 มีจุดประสงค์ให้นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติตามวัยและมีสุขภาพดี…

อ่านเพิ่ม

ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัย

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัย แก่นักเรียนโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์

อ่านเพิ่ม

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 กิจกรรมประกอบด้วย…

อ่านเพิ่ม

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ พานักเรียนระดับชั้น ป.5-6 เข้าร่วมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562

อ่านเพิ่ม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยมี…

อ่านเพิ่ม

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562…

อ่านเพิ่ม

โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

อ่านเพิ่ม
ข่าวการศึกษา
Scroll to Top